Ciclo de Talleres al ”Arts SantaMònica”

Próximamente tenemos un calendario un poco apretado, bien como el resto del año, pero en esta ocasión se realizan unas actividades en el Centre Arts Santa Mònica, a la Rambla nº7 de Barcelona (ver mapa).

Hemos sido invitados a participar en unos talleres familiares para introducir a los asistentes en el acceso a Internet a través de la redes ciudadanas y se explicará como conectarse y como ofrecer ellos mismos acceso desde su conexión al resto de participantes de la red. Al final de cada taller se abrirá un punto de asesoramiento más personalizado.

Hacemos extensa dicha invitación para que pueda asistir todas las personar interesadas, el acceso es libre y gratuito.

Noticia original: Web Arts Santa Mònica

A continuación indicamos el programa de cada jornada:

27 noviembre, 12:00 hrs:
Imparte: Josep M Molés (guifi.net)
Duración 1:15h
Introducción de 15 min.
Temas a desarrollar:
– ¿Qué es el espectro radioeléctrico?
– Marco legal, uso de las frecuencias libres y licencias, un poco de historia
– Transmisión de señales utilizando el espectro radioeléctrico
– ¿Cómo funcionan los sistemas wireless? wireless versus WiFi
– Ventajas y desventajas de internet por WiFi

15 enero, 12:00 hrs:
Imparte: Josep M Molés (guifi.net)
Duración 1:15h
Introducción de 15 min.
Temas a desarrollar:
– ¿Qué es una red informática?
– ¿Qué es Internet? ¿qué es una red abierta, libre y neutral?
– ¿Cómo se construye la red abierta?
– ¿Por qué utilizamos mayoritariamente WiFi en las redes abiertas?
– Elementos que constituyen la red (hardware, software, antenas, cables, etc..)

El equipo de Hospitaletwireless (guifi.net)

guifi.net signa un conveni amb la Generalitat per estendre fibra òptica

La Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació del Departament de Governació i Administracions Públiques, la Fundació i2cat, i guifi.net han signat un conveni per fer un pilot per estendre l’anella industrial des del punt neutre (Catnix) a Girona, fins a les zones rurals a Gurb (Osona) on guifi.net ja fa funcionar fibra òptica.

L’objectiu d’aquest pilot és es assajar solucions tècniques i buscar formes de sostenibilitat per tal de portar connexions a internet amb xarxes de nova generació i de gran capacitat fins a Masies, Granges i Indústries de zones rurals on fins ara hi ha dificultats fins i tot amb l’ample de banda convencional.

Un mateix objectiu compartit: La Xarxa Oberta

La Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació té el projecte d’impulsar la xarxa oberta pel territori a Catalunya. Nosaltres fem el mateix amb les xarxes que construïm des de la societat civil. Això no s’ha de confondre amb dues xarxes obertes diferents: Entenem les xarxes obertes com aquelles que connecten entre elles formant una gran xarxa de xarxes independentment de la seva titularitat i qui les opera, i aquest pilot ha de servir per assajar solucions operatives i tècniques d’interconnexió sostenibles.

La xarxa oberta garanteix la màxima eficiència de qualsevol tipus d’infrastructura de telecomunicacions arreu del territori i sense discriminacions, per això valorem molt positivament la voluntat de la Generalitat d’impulsar-la i ens hi sumem. Aviat els ciutadans tindrem l’oportunitat democràtica d’escollir els nostres representants per la propera legislatura, esperem que llavors aquest compromís no només es mantingui, sinó que en la mesura que sigui possible, sigui encara més ferm i decidit.

Noticia complerta: http://guifi.net/node/31802

L’equip Guifi.net a Hospitalet (Barcelonès)