guifi.net signa un conveni amb la Generalitat per estendre fibra òptica

La Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació del Departament de Governació i Administracions Públiques, la Fundació i2cat, i guifi.net han signat un conveni per fer un pilot per estendre l’anella industrial des del punt neutre (Catnix) a Girona, fins a les zones rurals a Gurb (Osona) on guifi.net ja fa funcionar fibra òptica.

L’objectiu d’aquest pilot és es assajar solucions tècniques i buscar formes de sostenibilitat per tal de portar connexions a internet amb xarxes de nova generació i de gran capacitat fins a Masies, Granges i Indústries de zones rurals on fins ara hi ha dificultats fins i tot amb l’ample de banda convencional.

Un mateix objectiu compartit: La Xarxa Oberta

La Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació té el projecte d’impulsar la xarxa oberta pel territori a Catalunya. Nosaltres fem el mateix amb les xarxes que construïm des de la societat civil. Això no s’ha de confondre amb dues xarxes obertes diferents: Entenem les xarxes obertes com aquelles que connecten entre elles formant una gran xarxa de xarxes independentment de la seva titularitat i qui les opera, i aquest pilot ha de servir per assajar solucions operatives i tècniques d’interconnexió sostenibles.

La xarxa oberta garanteix la màxima eficiència de qualsevol tipus d’infrastructura de telecomunicacions arreu del territori i sense discriminacions, per això valorem molt positivament la voluntat de la Generalitat d’impulsar-la i ens hi sumem. Aviat els ciutadans tindrem l’oportunitat democràtica d’escollir els nostres representants per la propera legislatura, esperem que llavors aquest compromís no només es mantingui, sinó que en la mesura que sigui possible, sigui encara més ferm i decidit.

Noticia complerta: http://guifi.net/node/31802

L’equip Guifi.net a Hospitalet (Barcelonès)